Plantan

Vinplantan

De plantor vi använder för vintillverkning tillhör släkten vitis vinifera. Det finns även vitis labrusca (nordamerikansk) och vitis amurensis (asiatisk sort). Flera av dagens moderna s.k. hybrider är korsade med någon annan av dessa sorter, för att just ge andra egenskaper som medför att de passar svalare klimatområden. Ofta sker korsningen som så att man korsar in en tuff sort för att sedan korsa tillbaka med vinifera, för att få en sort som är tålig och ger ett trevligt vin. Man talar om foxy index, som ett begrepp i branschen.

I Sverige finns hos många trädgårdsmästare vinplantor, men de är ofta en staketdruva eller en baltisk sort och just de sistnämnda är ofta vitis amurensis i mycket hög grad och det är nästan omöjligt att göra bra viner av dessa. Smaken kallas för foxy taste.

Bilden visar en lasergivare som styr en planteringsmaskin, som syns i bildens övre del. Lasern styr maskinen rakt fast traktorföraren inte kör exakt rakt.

VINPLANTOR.SE